HELYUM GAZI

Helyum gazı genellikle doğal gaz kuyularından elde edilmektedir. Sıvı ve / veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda ; çift cidarlı , vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda ; basınç altında boru hattı ile veya basınca dayanıklı , dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir. Tüpün dış rengi Kahverengi Ral 8008, periyodik bakım aralığı 10 yıldır. ( TSE 11169 )

Helyum gazını TSE standartı yoktur fakat safiyet değeri ;

Helyum : 99,999
Oksijen : 2 ppm
Azot : 5 ppm
Su : 2 ppm dir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Monekül Ağırlığı : 4,00 g / mol
Yoğunluğu ( sıvı, 1 atm ) : 0,122 kg / dm³
Yoğunluğu ( gaz O°C,1 atm) : 0,178 kg / m³
Özgül Ağırlığı ( hava 1 ) : 0,138
Kaynama Noktası : - 268,9 °C
Kritik Sıcaklık : - 267,9°C
Kritik Basınç : 2,27 bar
Renksiz, kokusuz, tatsız ,zehirsiz , yanıcı parlayıcı ve patlayıcı özelliği olmayan bir gazdır.

DİKKAT ! BOĞUCU GAZ

Boğucu bir gazdır , havadan yaklaşık % 13,8 daha hafiftir. Hidrojenden sonra bilinen en hafif elementtir., zehirli olmamasına karşın basit boğucu gaz görevi görür. Boğulma belirtileri hızlı ,güçlükle nefes alma ,hızlı yorulma mide bulantısı / kusma ve muhtemelen bilinç kaybının sonunda ölümdür. Helyum gazı korozif değildir. Bundan dolayı işletme basıncına dayanabilen her türlü metal kullanılabilir.

Kullanıldığı yerler ;

Oksitlenmenin istenmediği metal kaynaklarında ;
Silikon ve Germanyum kristalleri ile Titanyum ve Zirkonyum üretiminde ;
Çok düşük sıcaklıkları ölçebilen termometrelerde ;
Flüoresan lambalarda ;
Zeplinlerde ve uçan balonlarda ;
Yüksek basınç altında çalışan dalgıçlara oksijenle beraber solumada ;
Uzay araçlarında hidrojen ve oksijen oluşan yakıt bileşimini soğutmada ;
Sağlık alanında MRI ve üstün iletken cihazların soğutulmasında ;
Tekstil sektöründe ;