KORUYUCU GAZ

Koruyucu gaz karışımlarının , gaz altı kaynak yönteminde ark bölgesini tamamen örtmesi ve atmosferin olumsuz etkilerinden koruması gerekir. Genel olarak asal gazlar reaksiyona girmedikleri için demir ve dış metallerin kaynağında , aktif gazlar veya aktif ve asal gaz karışımları da çeşitli tür çeliklerin kaynağında kullanılır.

Koruyucu gaz kaynağı yöntemlerinde , asal gaz olarak Helyum ve Argon kullanılır. Argon gazı daha çok bakır ve alimünyum gibi metallerde kaynak gazı olarak kullanılır. Argon başka gazlarla belirli oranlarda karıştırılarak çeliklerin kaynağında kullanılır. Argon’ a çeşitli oranlarda Oksijen ve Karbondioksit gibi aktif gazlar karıştırılmak suretiyle çok çeşitli kaynaklar içinde kullanılabilecek gaz karışımları da elde edilebilir.

Bu tür gazlar çelik çekme tüplere veya paletlere sıkıştırılarak doldurulup kullanıma sürülmektedir. Az alaşımlı veya alaşımsız çeliklerde 0-6 mm’ ye kadar kalınlıklarda ; 6-20 mm ‘ye kadar kalınlıklarda ; 20 mm’ den kalın malzemelerde farklı oranlarda üretilmiş gazlar kullanılmalıdır.

KAYNAK
USULÜ
GAZIN KARAKTERİ GAZIN İŞARETİ DIN 32526 GAZIN BİLEŞEMİ KULLANMA YERİ
MİG ASAL 1,1 Ar % 100 Çelik Haricinde 
Tüm Metal ve
Alaşımlar
ASAL 1,2 He % 100 Cu ve Al alaşımı
ASAL 1,3  He % 25 
             Ar % 75
Cu ve Al alaşımı
KARIŞIM 
GAZLARI
Hafif Oksitleyici M 1,1 O 2 % 1 ...3 
Kalanı Ar
Paslanmaz Çelik
M 1,2 CO 2 % 2...5
Kalanı Ar
Paslanmaz Çelik
M 1,3 CO 2 % 6...14 
Kalanı Ar
Alaşımsız ve Az 
Alaşımlı Çelikler
Oksitleyici M 2,1 CO 2 % 15...25
Kalanı Ar
Alaşımsız ve Az 
Alaşımlı Çelikler
M 2,2 CO 2 % 5...15 
O 2 1...3
Kalanı Ar
Alaşımlı ve Az 
Alaşımlı Çelikler
Kuvvetli
Oksitleyici
M 3,1 CO 2 % 26...40
Kalanı Ar
Alaşımsız ve Az
Alaşımlı Çelikler
M 3,2 CO 2 % 5...20 
O 2 % 1....3 
Kalanı Ar
Alaşımsız ve Az
Alaşımlı Çelikler
M 3,3 O 2 % 9....12
Kalanı Ar
Alaşımsız Çelikler
MAG   C CO 2 % 100 Alaşımsız ve
Alaşımlı Çelikler