LİKİT OKSİJEN

Likit oksijen sistemleri döner fırınların ve potaların kullanıldığı metalürji sektörüne hitap etmektedir.

Yanmayı oluşturan unsurlardan biri yakıt ise havadır. Maden sektöründe kullanılan ocaklarda hava bir körük vasıtasıyla sağlanır. Körük içerisindeki havanın % 20,01 ‘i oksijen geri kalanı ise çoğunluğu azot ve diğer gazlardır. İnert olan azot gazı ortam içerisindeki alev sıcaklığını düşürdüğü gibi ortamdaki ısının baca gazıyla taşınarak kaybedilmesine sebep olmaktadır.

Yanma esnasında ortama saf oksijen vermekle;
Isı geçiş veriminde artış,
Baca gazı hacminde düşüş,
Yakıt tasarrufu,
Alev özelliklerinde iyileşme,
Üretimde artış sağlanır,

Likit oksijen tesisi örnek uygulamaları teknik servisimiz tarafından mobil oksijen ünitemiz ile yapılmaktadır.