NARKOZ GAZI

PROTOKSİT D'AZOT ( N2O , NARKOZ GAZI , DİNİTROJEN MONOKSİT , GÜLDÜRÜCÜ GAZ , AZOT OKSİDÜL , NİTRÖZ OKSİT , NİTROJEN MONOKSİT )

Prodoksit d’ azot genelde amonyum nitrattan elde edilir. Gaz ticari olarak sıvı ve / veya gaz fazında bulunur. Gaz dikişsiz çelik tüplere doldurulabilir. Bu gaz basınç altında sıvılaştığı , sıcaklık altında gazlaştığı için TSE ‘ nin belirlediği ( 0,75 kg/ lt ; TS11169 ‘da) dolum oranına göre dolumu yapılmaktadır. TSE standartlarına göre prodoksit d’ azot’ un standart değeri yoktur. Tüpün dış rengi RAL 7000 dir ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl , 225 barlık tüpler için 5 yıldır. ( TS 11169)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Monekül Ağırlığı : 44 g/ mol
Yoğunluğu (sıvı,-88,5°C’de) : 1,226 kg / dm³
Kaynama noktası ( 1 atm ) : - 88,5°C
Erime Noktası (1 atm ) : - 102°C
Özgül Ağırlığı ( hava :1) : 1,53
Renksiz, hissedilebilir tada ve kokuya sahip,oksitleyici ,zehirsiz ,narkotik ve basınç altında sıvılaşan bir gazdır.

DİKKAT OKSİTLEYİCİ VE NARKOTİK GAZ

Oksitleyicidir, yanmaz, fakat yanmayı hızlandırır. Yüksek sıcaklıkta oksijen ve azota ayrışır, oksijensiz uzun süre solunduğunda ölüme yolacabilir, düşük miktarda merkezi sinir sistemini etkilerken , yüksek miktardada anestezik özellik arz eder.

Prodoksit d’ azot gazı yanmayı destekler , bundan dolayı YAĞ ve diğer YANICI MADDELERDEN uzak tutulmalıdır ve asla tüp ve kullanılan teçhizatla doğrudan temasa geçmesine izin verilmemelidir.

Korozif bir gaz olmamasından dolayı , ticari olarak yaygın metaller ile kullanılabilir. Ancak oksitleyici özelliğinden dolayı yüksek basınçta kullanılacak olan malzemeler yağ ve yanıcı maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

Kaçak şüphesi var ise tutuşturma kaynaklarını alandan uzaklaştırınız,alana solunum cihazı takarak girmeli ve mümkün olduğu kadar çabuk havalandırılmalıdır. Deri ile teması sonucu don yanıkları olabilir.

Kullanıldığı yerler ;

Labaratuvarlar ;
Tıp alanında , ameliyatlarda narkoz bayılmasında ;
Gıda sanayinde krema yapımında ;
Otomotiv endüstrisinde motorlarda üstün güç sağlamada ;