TEST GÜVENLİĞİ

1 – Gözle muayene ve ağırlık / dara kontrolü
2 - Esneme ve sızdırmazlık deneyi
3 – Ventil sıkma İşlemi’ni yapmaya firmamızı yetkili kılmıştır.


"GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ÖNCE EMNİYET" ilkesini benimsemiş olan firmamız, yapılan testlerde aylık ortalama 10 tüp imha etmektedir.SANAYİ GAZ TÜPLERİNİN KULLANILIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Tüpler yüksek basınçta sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazları ihtiva eder. Normal sanayi kullanım şartlarına direnç gösterebilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Buna rağmen hatalı kullanımlarda ağır kazalara sebebiyet verebilirler.

A Tüpleri kaba muameleye tabi tutmayınız
Düzenli ve dikkatli çalışınız , tüplerin düşmesini veya şiddetli darbeler almasını önleyiniz.
Tüpleri örs, mesnet, takoz,rulo vb. olarak kullanmayınız.
Tüpleri ventillerinden tutup kaldırmayınız.

B Aşırı sıcaktan kaçınınız.
Kaynak arkı için tüpleri kullanmayınız.
Tüpü ısıtmayınız veya 50 °C üzerindeki ortamlarda bırakmayınız.
Kaynak şalomasını tüp üzerinde asılı bırakmayınız.
C Ventillerin korunmasını sağlayınız .
Vanaları zorlamadan yavaşça açıp, kapatınız.
Hiçbir zaman ventilleri sökme girişiminde bulunmayınız.
Ventilleri asla YAĞLAMAYINIZ .
Ventile regülatörü bağlamadan önce hafif bir temizleme işleminden geçirerek dişlerde yabancı madde bulunmadığından emin olunuz.D Bağlantı işleminin önemli olduğunu unutmayınız.


Her bağlantıdan önce boruların , dedantör’ lerin ve diğer bağlantıların gaza ve kullanılan basınçla uyum sağlayıp sağlanmadığını kontrol ediniz.Bir tüpteki gazı diğer tüpe nakletme girişiminde kesinlikle bulunmayınız.

E Tüpler aşağıda belirtilen özellikleri olan yerlerde depolayınız.
Alt ve üstten hava akımına açık olmalıdır.
Yakınlarında yanıcı madde olmamasına dikkat edilmelidir.
Tüpler dik olarak muhafaza edilmelidir.
Tüplerin bulunduğu mekana alev sokulmamalıdır.
Sigara İÇMEYİNİZ
Gaz cinsine göre uyarı levhaları bulundurulmalıdır.